Reglement

1)  Annulering door BELSO:

Indien de opleiding wegens een tekort aan inschrijvingen niet kan doorgaan zal het volledig bedrag van het inschrijvingsgeld teruggestort worden.

2) Annulering door de cursist:

Deze aanvraag moet uitsluitend schriftelijk ter attentie van de principal van BELSO (St. Jansplein 3, 9100 Sint-Niklaas) of per mail info@belso.be ingediend worden.
De cursist kan de opleiding volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige bijkomende financiële verplichtingen van beider zijde. Er is evenwel geen recuperatie mogelijk voor de sommen die overeenkomen met het aantal reeds bijgewoonde seminaries.

Bij annulering gelden volgende voorwaarden:

 • bij opzegging tot een maand voor het begin van de opleiding: geen inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • bij annulering tot 10 dagen vooraf : 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • bij annulering binnen de 10 dagen voor het eerste seminarie of bij verzuim van annulering: 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Aanwezigheid op de seminaries

 1. Elke student(e), die een bepaald seminarie niet kan volgen, verwittigt het secretariaat minstens één week vóór het bedoelde seminarie.
 2. De netheid van de lokalen dient gerespecteerd te worden. Elke klas-afgevaardigde wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld.

DE KLASAFGEVAARDIGDEN

 1. Elk jaar wordt er een klasafgevaardigde aangeduid.
 2. De klasafgevaardigden nemen deel aan de vergaderingen die gehouden en voorgezeten worden door de pedagogische directeur of zijn vervanger.
 3. Alle op- of aanmerkingen, voorstellen en/of vragen moeten door de klasafgevaardigden schriftelijk bezorgd worden aan de pedagogische directeur of zijn vervanger.

STAGES

 1. Al de studenten moeten minimum een equivalent van 60 stage-uren presteren per academiejaar.
 2. Hiervoor begeeft de student(e) zich met een patiënt bij een stagemeester naar keuze.
 3. De stagemeester vordert zijn gebruikelijk honorarium aan de patient.
 4. De stagemeester zal weliswaar erkend moeten zijn door BELSO.
 5. Een stagerapport zal door de student bezorgd worden aan het secretariaat.
  ​Het stagerapport kan geprint worden vanuit de site en, ingevuld, bezorgd worden aan het secretariaat van Belso.

> > >  Download hier het stagerapport.

OEFENSESSIES

 1. Elke student(e) is verplicht om praktijksessies te volgen a rato van 75u/academiejaar. Deze sessies worden vrij georganiseerd, zowel qua plaats als datum, door de student.
 2. Een ondertekend formulier dient ingediend te worden vóór het einde van elk academische jaar. 

>>> Download hier het praktijkformulier

EXAMENS

1. Voor het 5° jaar
Om te slagen is een gemiddelde van 12/20 op de totaliteit van de vakken vereist met daarenboven geen enkel resultaat minder dan 10/20.
Er wordt gedelibereerd wanneer de uitslag minder dan 12/20 is met maximaal twee uitslagen minder dan 10/20.
De verhouding tussen de verschillende delen van het eindexamen is als volgt:

 • a. 50% voor de examens over de theorie en de praktijk van het volledig studieaanbod
 • b. 20% voor het gemiddelde van de examenuitslagen van de vorige vier jaren.
 • c. 30% voor het eindwerk

Een tweede zit wordt georganiseerd voor de studenten van het 5e jaar.
Alleen de studenten die niet geslaagd zijn in de eerste zit kunnen aan de tweede zit deelnemen.
Het inschrijvingsgeld voor de tweede zit bedraagt € 400 en dient betaald te worden één maand vóór de datum van het herexamen, ongeacht de vakken die afgelegd moeten worden.
De af te leggen examens, evenals de datum van de tweede zit, zullen schriftelijk meegedeeld worden aan de studenten.
Studenten die zich in een eerste en in een tweede examenzittijd niet kunnen presenteren hebben volgende mogelijkheden:

 1. het 5e jaar herbeginnen en het gangbare collegegeld betalen alsook €400 inschrijvingsgeld voor het eindexamen (ten laatste 1 maand vóór het eindexamen)
 2. enkel het eindexamen afleggen met als inschrijvingsgeld € 400
 3. modules volgen waarvoor ze geinteresseerd zijn en per lesuur € 30 betalen, alsook € 400 inschrijvingsgeld voor het eindexamen. De student(e) verwittigt schriftelijk het secretariaat van de gekozen mogelijkheid.

2. Voor het 1e, 2e, 3e en 4e jaar
Op het einde van elk academiejaar zal een grondig examen over de geziene stof worden afgelegd. De studenten zullen schriftelijk en mondeling ondervraagd worden.
Het examen is verplicht. Alleen schriftelijke “niet-deelname-aanvragen” zullen weerhouden worden.
De behaalde punten worden in aanmerking genomen voor het behalen van het einddiploma. Er wordt weliswaar geen rekening gehouden met de behaalde punten voor de overgang naar een volgend studiejaar.
Afwijkingen van het reglement kunnen uitzonderlijk toegestaan worden door de Directie van de school, weliswaar voor ernstige redenen, en enkel op schriftelijke aanvraag van de student(e).

HET EINDWERK (THESIS)

 1. Teneinde het einddiploma of DEGREE IN OSTEOPATHY te kunnen behalen, moet de student(e) een eindwerk voorleggen en presenteren.
 2. Dit eindwerk moet beantwoorden aan de criteria en aan het protocol van BELSO.
 3. Dit eindwerk kan alleen voorgelegd worden wanneer men het eindexamen met succes heeft afgelegd.

Agenda

23 + 24 november 2019

Postgraduaat: Osteopathie en Psychologie: een multidisciplinaire  benadering van angst, depressie en Burn-out

Schrijf u hier in.

 

1 + 2 februari 2020

Postgraduaat: "Tensegrity", nieuwe inzichten in de werking van onze osteopatische technieken

Schrijf u hier in.

 

28 + 29 maart 2020

Postgraduaat: Spanningshoofdpijn en migraine behandelen met osteopathie

Schrijf u hier in.

© Copyright belso.be - Website door RSJ Media
Cookies en privacy